حدیث

امام على عليه السلام:

أحسَنُ الآدابِ

ما كَفَّكَ عَنِ المَحارِمِ؛

بهترينِ ادبها

آن است كه

تو را از حرامها بازدارد.

برخی از مطالب سایت