حدیث

امام باقر (ع):

إيّاكَ

وَالغَفلَةَ فَفِيها

تَكونُ قَساوَةُ القَلبِ؛

مبادا

دست خوش غفلت شوى

كه در آن ،

سنگ دلى باشد.

برخی از مطالب سایت