حدیث

قال رسول الله (ص) :

اَلا وَ اِنٌ الحسین باب من

ابواب الجنه.

آگاه باشید همانا حسین

علیه السلام

دری از درهای بهشت

است.

برخی از مطالب سایت